Úvod


Vážený návštěvníku, děkujeme vám za návštěvu našeho webu v Belgii. Snažíme se zajistit, abyste měl pocit bezpečí a jistoty při návštěvě našeho webu. Následující informace vás seznámí s tím, k čemu InBev Belgium BVBA/SPRL vaše osobní údaje potřebuje.  Informace o ochraně soukromí vás seznámí s tím, jak vaše osobní údaje shromažďujeme, užíváme a předáváme dál. Užíváním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas se zásadami jejich užívání. Pokud nesouhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů, pak prosím tento web neužívejte.  Tyto zásady ochrany osobních údajů vešly v platnost v pátek 28.prosince 2018.

otisk


•    Název: InBev Belgium BVBA – Adresa: Industrielaan 21, 1070 Brussel 
•    Email: [email protected] 
•    KBO number: 0433.666.709 pracují s vašimi osobními údaji. Tyto informace o ochraně soukromí vás mají seznámit s tím, jak shromažďujeme, užíváme a předáváme dál vaše osobní údaje. Užíváním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas se zásadami jejich užívání. Pokud nesouhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů, pak prosím tento web neužívejte.

Užívání shromážděných údajů a účel jejich shromažďování


Osobní údaje našich uživatelů shromažďujeme dvojím způsobem: - prostřednictvím registrace a informací, které od vás požadujeme na určitých stránkách na webu (například pokud se ucházíte o zaměstnání budete přesměrování na Taleo. Pokud chcete sám najít informace o zpracování osobních údajů, použijte  odkaz.); anebo-cookies (další informace o cookies najdete níže). Můžeme požadovat uvedení vašeho jména, věku, adresy ulice, města, poštovního směrovacího čísla, telefonního číslo mobilu, adresu e-mailu, připomínky, návrhy nebo jiné údaje, týkající se našeho webu, produktů či služeb, nebo firmy.  Navíc může být požadována další informace v souvislosti se soutěžemi, loteriemi a jinými reklamními nabídkami nebo marketinkem.  Důvod shromažďování osobních údajů: - užívat je v rámci firmy InBev Belgie, protože chceme i nadále být nejlepším producentem piva v lepším světě  (takto je užíváme pouze s přihlédnutím k vašim připomínkám či  návrhům); - kontaktovat vás s oznámením, že jste byl vybrán jako  vítěz soutěže nebo loterie ; - posílat vám podrobnosti pokud jste vítěz nebo potvrdit vaši účast v budoucích soutěžích  či událostech; - nebo vám poslat marketingové maily či jiné informace o našich značkách a firmách, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat prostřednictvím  e-mailu / pošty / SMS  (pokud jste nám k tomu dali povolení když jste se u nás zaregistrovali.)  InBev Belgie a jeho pracovníci si uloží vaše osobní údaje jen na tak dlouho jak je nutno pro splnění účelu, popsaného výše nebo jak požaduje zákon. Zasílání našich marketinkových informací můžete zrušit tak, že jednoduše pošlete SMS “stop” nebo pošlete kdykoliv “zrušit odběr” jako odpověď na textovou marketinkovou zprávu, nebo použít odkaz ‘zrušit odběr’ v e-mailu, který jsme vám poslali v rámci marketingu.    Jiná možnost je, že nám požadavek pošlete přes kontaktní informace uvedené na konci těchto zásad. Upozorňujeme, že když se rozhodnete odmítnout příjem reklamních sdělení, budeme vám i nadále posílat informace týkající se účtu, nebo obchodního vztahu, který s námi máte jako například požadavek na naše zboží nebo informace o něm či služby (například sdělení o transakci a loteriích, kterých jste se zúčastnil).

Práva uživatele


Jako uživatel jste oprávněn požadovat informace o vašich údajích, které ukládáme a rovněž účelu jejich uchovávání. Navíc jste oprávněn opravovat nesprávné údaje anebo dát vymazat ty údaje, které jsou nepřiměřené nebo již nepotřebné. Dále máte právo požadovat omezení zpracování vašich údajů a rovněž jejich předávání.  Pokud jsou osobní údaje shromažďovány podle Článku 6 (1) (f) máte kdykoliv právo na námitky proti zpracování osobních údajů na základě vaší konkrétní situace. Osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud neprokážeme nevyhnutelné legitimní důvody zpracování, které jsou silnější než vaše zájmy, práva a svobody nebo pro stanovení, využití či obranu zákonných nároků.  Neváhejte nás prosím kontaktovat ohledně informací, požadavků a návrhů, týkajících se ochrany osobních údajů. 

Cookies


Cookies jsou drobné údaje, umístěné na pevném disku zařízení zákazníka. Pomocí cookies můžeme po určitou dobu ukládat informace a identifikovat zařízení zákazníka. Pro lepší péči o zákazníka a sledování jeho individuálního výkonu užíváme stálé cookies. Rovněž užíváme tak zvané cookies relace, které jsou automaticky vymazány při zavření vyhledávače.  Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás informoval o potenciálním stahování cookies a zajistit, že užívání cookies je transparentní. Vaše osobní údaje zpracováváme podle Článku 6 (1) (f) GDPR pro legitimní účely uvedené výše.  

Naprosto nezbytné cookies

Tyto cookies jsou nezbytné pro funkci webu a nelze je v našem systému vypnout. Jsou obvykle nastaveny jako reakce na vaše aktivity, které se týkají žádosti o služby jako například nastavení vašich osobních preferencí, přihlášení nebo vyplnění formulářů. 
Můžete nastavit váš prohlížeč, aby tyto cookies blokoval, nebo na ně upozorňoval, ale některé části   webu budou pak nefunkční. Tyto cookies neukládají žádné osobně zjistitelné informace. Dobu uložení najdete za názvem cookies. 


Užívané cookies:


•    OptanonConsent (1 rok uložení)
•    OptanonAlertBoxClosed
•    BIGipServerPOOL-LAMP71-PRODUCTION-80 
•    __cfduid
•    SESS0dd077b21c7ad38d1f9075aec7445c17
•    __cfluid (uložení 1 rok)
•    JSessionID (Cookie relace)


Nastavení Cookie 

Technologie sledování webu


Cílené reklamní nástroje jsou integrovány do webu. Jsou to následující 

Relic cookies (TSNGUID 1 rok uložení, _ga 2 roky uložení, _mkto_trk 2 roky uložení; ajs_anonymní_id 1 rok uložení; ajs_skupinové_id 1 rok uložení; ajs_uživatelské_id 1 rok uložení; ei_klientské_id 2 roky uložení). . Tyto nástroje užívají cookies a podobné technologie, které nám umožňují analyzovat užívání webu návštěvníkem. Pro tyto účely je nám poslána vygenerovaná informace v cookies (včetně vaší adresy IP) a uložena pro optimalizaci užívání našeho webu či pro zasílání reklam, odpovídajících vašim zájmům. Těmto technologiím sledování můžete zabránit zvolením vhodného nastavení ve svém prohlížeči. Mějte však na paměti, že v takovém případě asi nebudete moci využívat všech funkcí webu. Vaše osobní údaje zpracováváme podle Článku 6 (1) (f) GDPR pro legitimní účely optimalizace našeho webu a analýzu jeho užívání. Osobní údaje budou vymazány až nebudou nutné pro původní účel (odpovědi na vámi vznesené dotazy a připomínky). Užívání cookies můžete zabránit zvolením vhodného nastavení ve svém prohlížeči, v takovém případě však asi nebudete moci využívat všech funkcí webu. Podle toho, jaký máte prohlížeč a nástroj sledování, můžete instalovat plug-in prohlížeče a tím zabránit sledování. 

Kontaktujte nás 


Pokud pro spojení s námi užíváte kontaktní formulář shromažďujeme a zpracováváme pouze vaše jméno, e-mailovou adresu a vaše dotazy a připomínky. Máte však možnost poskytnout nám více informací.  Vaše osobní údaje zpracováváme podle Článku 6 (1) (f) GDPR pro legitimní účely, abychom vám mohli odpovědět a zůstat s vámi v kontaktu.  Osobní údaje budou vymazány až nebudou nutné pro původní účel (odpověď na vaše dotazy a připomínky).

Bezpečností opatření


Pro zajištění pokud možno nejlepší ochrany vašich údajů užíváme technická a organizační opatření. Naši zaměstnanci přísně dodržují důvěrnost, pečlivě vybírají a monitorují naše poskytovatele služeb a k tomu navíc zajišťujeme adekvátně rovněž prostředí, ve kterém působíme. Pro ochranu vašich údajů před nežádoucím přístupem užíváme šifrování dat.  Údaje shromážděné z webu budou mezi vaším počítačem a vaším serverem, a naopak přenášeny via internet s použitím šifrování v tranzitní technologii prostřednictvím šifrování 256-Bit TLS (zabezpečení přepravní vrstvy). Když je spojení zašifrováno symbol zámku na stavovém seznamu vašeho prohlížeče bude ukazovat zamčeno a adresní řádka bude začínat “https://”. Šifrování nebudeme užívat, pokud si s námi vyměňujete pouze všeobecně dostupné informace. Údaje uložené v naší databázi jsou zašifrovány pomocí šifrování údajů v ukládací technologii 256-Bit AES. 

“Nesledovat”


“Nesledovat” je nastavení prohlížeče odhlásit, které umožňuje uživatelům odhlásit se ze sledování webů, které nenavštěvují včetně služby analytiků, reklamních sítí a sociálních platforem.  Můžete přizpůsobit nastavení vašeho prohlížeče a zvolit “ Nesledovat”.  Když jste tak učinili, bude odeslán požadavek 'Nesledovat‘ když přistoupíte k webu z vašeho prohlížeče a vaše uživatelská aktivita již nebude sledována. 

Zákonný věk pití alkoholu 


Tento web není určen pro jednotlivce pod zákonným věkem pití alkoholu. Proto při návštěvě webu provádíme kontrolu věku. Když později zjistíme, že nám někdo pod věkovou hranicí pití alkoholu poskytl osobní 

informace tak je vymažeme.  Nesdílejte prosím ani nepřeposílejte tento web nebo jeho obsah někomu pod výše uvedenou věkovou hranici.  

Přenos údajů třetím stranám


Vaše osobní informace můžeme prozradit třetím stranám jako například našim členům, našim profesionálním poradcům, našim externím nebo interním poskytovatelům služeb, kteří poskytují služby nám (např. distribuci bulletinu, IT hosting a průzkum trhu). Smíme prozradit vaše osobní informace pro účely, uvedené výše a pouze pro konkrétní účely v souladu se zákony o ochraně dat. Uvedení poskytovatelé se zavazují, že budou zpracovávat vaše osobní údaje pouze podle našich přesných instrukcí a pokud mohou nabídnout adekvátní  technická a organizační opatření na ochranu vašich dat. Smíme rovněž prozradit vaše osobní informace pokud jsou požadovány nebo schváleny zákonem, pokud je prozrazení nutné aby se zabránilo  ohrožení zdraví nebo bezpečnosti či je to jinak dovoleno odpovídajícími zákony na ochranu údajů. 

Zasílání informací do zámoří


Osobní informace jsou zasílány do zámoří za omezených podmínek jiným dceřiným společnostem naší korporativní skupiny, jejichž mateřskou společností je belgická firma, ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A./N.V. s registračním číslem 0417.497.106, která poskytuje hostingové služby a podpůrné služby v rámci skupiny.   AB InBev nebude posílat vaše osobní informace příjemci mimo EU či evropský hospodářský prostor, aniž obdržela váš souhlas nebo jinak v souladu s relevantní legislativou o ochraně soukromí. 


Úředník na ochranu soukromí 


Kontaktujte prosím našeho úředníka na ochranu vašich údajů, pokud si přejete zkontrolovat osobní údaje, u nás uložené. Pokud hodláte pozměnit nebo vymazat stávající údaje nebo pokud chcete zrušit souhlas, který jste nám dali.  Kontaktní podrobnosti úředníka pro ochranu dat (na dotazy, připomínky či stížnosti): 


First Privacy GmbH
Web: https://www.first-privacy.com/ 
e-mail: [email protected]
telefon  +49 421 69663282 
Zvolte prosím typologii “Kontaktovat úředníka na ochranu dat” v Kontaktním formuláři. 

Stížnosti


Pokud se obáváte, že jsme nejednali v souladu s vašimi zákonnými právy nebo platným zákonem o ochraně dat, můžete podat stížnosti interně prostřednictvím našeho řešení stížností nebo se můžete rozhodnout vznést formální stížnost u Úřadu pro ochranu dat, Komisi pro ochranu soukromí (která je zodpovědná za ochranu soukromí v Belgii). Stížnost budeme řešit následovně: 

•    Dejte nám vědět, zda chcete podat stížnost tak, že kontaktujete našeho úředníka na ochranu dat (DPO). 
•    Posouzení stížnosti. Vaše stížnost bude posouzena naším DPO. Odpověď na Vaši stížnost bude vyhotovena písemně během přiměřené doby (v zásadě za jeden měsíc, ale můžeme vás informovat, že zpracování vašeho požadavku si vyžádalo více času). 
•    Kontaktujte úředníka na ochranu dat. Předpokládáme, že vaše stížnost bude vyřízena spravedlivě a neprodleně.  Nicméně pokud nebudete spokojen, můžete rovněž kontaktovat Komisi na ochranu soukromí následovně: Rue de la Presse 35, 1000 Brussels +32 (0)2 274 48 00 [email protected] Stížnosti musí být podány písemně. Všechny stížnosti či korespondence týkající se Opatření pro ochranu soukromí je třeba poslat našemu DPO na [email protected] 

Datum účinnosti a změny a doplňky


Užívání tohoto webu po zveřejnění změn těchto podmínek předpokládá, že jste tyto změny přijal, aniž bylo dotčeno výšeuvedené, bez vašeho souhlasu nebudeme zpětně provádět žádné podstatné změny v užívání vašich osobních údajů.